Learn more. സംക്ഷേപം (Abbreviation) ഉപവാക്യം (Phrase) L is for loyalty, that you show. സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) "sloth bear" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, കറുത്ത്‌ രോമാവൃതമായ, ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ഒരു മൃഗം, മരക്കൊമ്പുകളില്‍ വസിക്കുന്ന ഒരിനം സസ്‌തനി, മരങ്ങളില്ലാതെ സാധാരണയായി നിലത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരിനം തേവാങ്ക്. H is for hope, the encouragement you give. Sloth Meaning in Malayalam : Find the definition of Sloth in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Sloth in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) രൂപം So you must give your child a name with a unique meaning. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) Malayalam meaning : roof used as store-room, scaffold on four poles Kannada : aṭṭa Kannada meaning : upper loft in a house, apartment of roof, tower, buttress (one of the tatsamas) And, one of the most extraordinary meanings you can consider for your little one is restless. അവ്യയം (Conjunction) Learn more. slouch definition: 1. to stand, sit, or walk with the shoulders hanging forward and the head bent slightly over so…. Find more opposite words at wordhippo.com! Learn more. Treason definition, the offense of acting to overthrow one's government or to harm or kill its sovereign. extravagant definition: 1. spending too much money, or using too much of something: 2. extreme and unreasonable: 3…. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) Antonyms for sloth include industriousness, drive, energy, industry, activity, busyness, life, liveliness, vigor and vigour. Restlessness is often considered a negative trait because it makes people desperate for fulfillment. tusk definition: 1. either of the two long, pointed teeth of some animals such as elephants 2. either of the two…. The sloth bear (Melursus ursinus) is a myrmecophagous bear species native to the Indian subcontinent.It feeds on fruits, ants and termites.It is listed as Vulnerable on the IUCN Red List, mainly because of habitat loss and degradation.. waiver definition: 1. an agreement that you do not have to pay or obey something: 2. an agreement that you do not…. വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) 10 Sloth Onesie For Adults Available Online Wish to dress up in a costume that makes heads turn? English To Malayalam On this page you will get the Slothness meaning, definition, and translation in malayalam with similar words. Malayalam meaning and translation of the word "bear" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ Adjectives for sloth include slothful, slothfull, slothlike, slothed and slothing. M is for munificent, for you are extremely liberal in giving. Bangla meaning of sloth … നാമം (Noun) സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) How to use still in a sentence. Cloth definition is - a pliable material made usually by weaving, felting, or knitting natural or synthetic fibers and filaments. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. ഭാഷാശൈലി (Idiom) സംക്ഷേപം (Abbreviation) ക്രിയ (Verb) T is for treasure, that of your friendship. BN55TO644 Bonus: Free Spins Players: All WR: 50 xB Max cash out: $ 500 . sloth Malayalam: മന്ദബുദ്ധി mandabud'dhi: Maori: toenga: Marathi: सुस्तपणा Sustapaṇā: Nepali: स्लॉट Slŏṭa: Norwegian: dovendyr Polish: lenistwo: Portuguese: preguiça: Punjabi: ਸੁਸਤ Susata: … This is the translation of the word "sloth" to over 100 other languages. Bangla Meaning of Sloth Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the bangla language with its free online services. Pronunciation of sloth with 2 audio pronunciations, 20 synonyms, 3 meanings, 12 translations and more for sloth. Telugu to English-Dect - Free ebook download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or. പ്രത്യയം (Suffix) A is for affectionate, to those that matter most to you S is for superb, a great attitude about life. See more. രൂപം Sloths are heterothermic, meaning their body temperature may vary according to the environment, normally ranging from 25 to 35 °C (77 to 95 °F), but able to drop to as low as 20 °C (68 °F), inducing torpor. Learn more. The fast English-Malayalam, Malayalam-Malayalam Dictionary with hundreds of thousands of words and definitions കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ Still definition is - devoid of or abstaining from motion. വിശേഷണം (Adjective) O is for openness, it's refreshing! Maxgyan.com is an online english malayalam dictionary. Malayalam meaning and translation of the word "slothful" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ Find more words at wordhippo.com! Software - MORE. Cōmpēṟittaṉam snash. നാമം (Noun) Mantam lentor, torpor. Cōmpal sloth, laziness. SLOTH Meaning in telugu English, SLOTH in telugu, telugu-SLOTH pictures-SLOTH Translation | Dictionary. It has also been called "labiated bear" because of its long lower lip and palate used for sucking up insects. This is the most essential part of her identity, which will be carried forever. Malayalam meaning and translation of the word "sloth bear" ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) It is an absolutely freeware and fully offline dictionary. சோம்பேறித்தனம். How to use cloth in a sentence. Please find below many ways to say sloth in different languages. ഭാഷാശൈലി (Idiom) അവ്യയം (Conjunction) Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names വിശേഷണം (Adjective) Malayalam Dictionary is a bilingual dictionary that provide meaning for English and Malayalam words. Malayalam meaning and translation of the word "sloth" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉപസര്‍ഗം (Preposition) Well, we have a range of sloth onesie for you which … പ്രത്യയം (Suffix) സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) ഉപവാക്യം (Phrase) വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) சோம்பல் noun. Find more words! ഉപസര്‍ഗം (Preposition) How to say sloth in English? ക്രിയ (Verb) Learn more. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) sloth Find more words! സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) Slot Meaning in Malayalam : Find the definition of Slot in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Slot in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. The outer hairs of sloth fur grow in a direction opposite from that of other mammals. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) sloth definition: 1. unwillingness to work or make any effort: 2. a mammal that moves slowly and lives in trees: 3….